Wonen en werken worden een beleving

Entron Slim Wonen en Werken is het zusje van Van Loon. Opgericht in 1998 als samenwerkingsverband heeft de organisatie zich ontwikkeld tot kenniscentrum op het gebied van domotica/ICT. Entron richt zich op voorlichting, advisering en projectbegeleiding op het gebied van Slim Wonen en Werken en domotica/ICT.

De complexiteit, veelzijdigheid en mogelijkheden van domotica nemen in hoog tempo toe. Ook de wijze waarop domotica aan klanten presenteerd wordt, en aan verwachtingen kan worden voldaan is een vraagstuk apart. Steeds meer installateurs onderkennen dit en zoeken samenwerking met een ervaren specialist. Klanten van Entron zijn installateurs, particuliere eindgebruikers, (interieur)architecten en producenten.

Als onafhankelijke dienstverlenende partij biedt Entron begeleiding aan de opdrachtgever om de juiste beleidsmatige-, programma-matige en projectmatige keuzes te maken. Ook projectbegeleiding is onderdeel van de dienstverlening. Om onafhankelijkheid te waarborgen werkt Van Loon nooit in Entron-projecten.

Voor meer informatie: website Entron