Onze missie:

Het afgelopen decennium heeft onze organisatie zich sterk ontwikkeld, zijn alle voorwaarden gecreëerd, en werken we door continu verbeteren er elke dag aan om onze missie meer dan waar te maken. Deze missie komt voort uit de persoonlijke missie van de oprichter Rene van Loon: het oprecht willen bijdragen aan het succes van een ander.

De missie van Van Loon:
Wij willen de klant oprecht aan de best passende oplossing helpen en oprecht bijdragen aan het succes van onze partners; We maken daarvoor contact en ontsluiten energie.

Dat geven we vorm door:

  • Elke mogelijkheid te gebruiken om proactief de dialoog met de klant aan te gaan, ons te verdiepen in de vraag achter de vraag, kennis en ervaring te ontsluiten, en van daaruit met verrassende duurzame en betaalbare oplossingen en dienstverlening te komen.
  • Binnen het bedrijf perspectief te bieden, te investeren in onze mensen waarbij het hoge wij-gevoel en vertrouwen leidt tot een hoge medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid; wat vervolgens leidt tot een hoge klanttevredenheid.
  • Door ons binnen elke samenwerking in projecten en naar toeleveranciers op te stellen als partner waarbij we steeds bouwen aan vertrouwen, hetgeen leidt tot reductie van verspilling, meer werkplezier, en duurzame samenwerking
Onze Visie, hoe wij onze toekomst zien:

De ontwikkelingen op gebied van onder andere wetgeving, maatschappelijke vraagstukken, technologie, ICT, milieu en energie en bedrijfsvoering hebben een grote impact op de technische en organisatorische invulling van installaties, systemen en randapparatuur en diensten binnen elke woon- en werkomgeving. Als kennisdragende en dienstverlenende elektrotechnische onderneming met een heldere focus op de gebruikers van gebouwen met zakelijke en publieke bestemming willen we De Elektrotechnische Dienstverlener zijn die zowel bouwers als gebruikers op elk vraagstuk een adequate betaalbare en duurzame oplossing en dienstverlening biedt. Door onze klanten en samenwerkende partijen als partners te zien en continu leren en verbeteren in het DNA van de organisatie te borgen zal dit de continuïteit en ontwikkeling van de samenwerking en onze organisatie borgen.